Pravila nagradnog konkursa »KOLEGENDE«

1. ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa, pod nazivom “KOLEGENDE” (U daljem tekstu: Konkurs) je Grand Prom d.o.o. , Surčinska 6a, 11070 Novi Beograd, Srbija, PIB : 100001126 , matični broj: 17173006 (U daljem tekstu: Organizator).

Konkurs traje u periodu od 20.03.2018. godine sa početkom u 08:00 h do 24.04.2018. godine do 12:00 h i organizuje se na teritoriji Republike Srbije.

Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu u daljem tekstu se naziva Učesnik. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu prihvata pravila Konkursa i s njima se u celosti slaže.

2. MEHANIZAM

Za učestvovanje u konkursu je potrebno:

- Kupiti Kolegende promo set;

- Otvoriti profil na www.blackneasy.com uz alfanumerički kod iz promo seta i e-mail adresu;

- Okačiti fotografiju ili video svog kolege/koleginice ili kolega/koleginica uz tekst koji pokazuje zašto su kolege sa fotografije ili videa legende.

PROMO SET

Za potrebe Konkursa će na tržište biti plasiran Black’n’Easy promo set sledeće sadržine: 10 kesica Black’n’Easy, poklon šolja i promo flajer koji će sadržati alfanumerički kod.

Alfanumerički kod koji se nalazi na flajeru, zajedno sa e-mail adresom učesnika je osnov za otvaranje profila Učesnika na sajtu www.blackneasy.com.

REGISTROVANJE I OTVARANJE PROFILA

Konkurs se realizuje na internet stranici www.blackneasy.com.

Za registraciju i otvaranje profila su potrebni e-mail adresa Učesnika i kod sa promo flajera.

Profil Učesnika ima svoj username i password. Username profila je e-mail, a password je kod sa promo flajera.

Ukoliko Učesnik prilikom kreiranja profila, tačnije ukucavanja koda, dobije obaveštenje da mu je kreiranje profila onemogućeno/da je kod neaktivan/neispravna e-mail adresa ili da iz nekog drugog razloga ne može da otvori profil, a poseduje Kod iz promo seta, Učesnik treba da se obrati kontakt centru Grand kafe na besplatan broj telefona:

0800/200-003

KREIRANJE SADRŽAJA NA PROFILU

Na profilu postoji pet polja za ubacivanje sadržaja i to, četiri polja za fotografije i jedno za video.

Kako bi Učesnik učestvovao u Konkursu, potrebno je da ubaci bar jednu fotografiju ili bar jedan video.

Učesnik može da okači fotografiju ili video svog kolege/a ili koleginice/a uz tekstualno obrazloženje zašto je kolega sa postavljenog videa ili fotografije legenda - kolegenda.

Učesnik minimalno može ubaciti jednu fotografiju ili video, a maksimalno 4 fotografije i jedan video. Maksimalna veličina ukupnog ubačenog materijala je 200 megabajta, dok je maksimalna veličina ubačenog videa 120 megabajta. Uz svaku ubačenu fotografiju ili video učesnik može da postavi i tekst veličine do 500 karaktera. Fotografije, video i tekst treba da pokažu zašto je kolega/e ili koleginica/e legenda/e – kolegenda/e.

PRIJAVLJIVANJE PROFILA NA KONKURS

Učesnici mogu da otvore profil i postave materijal na profil bilo kada u toku perioda trajanja Konkursa.

Učesnik može da pristupa profilu i da ga menja sve dok ne klikne dugme PRIJAVI.

Kada Učesnik klikne dugme PRIJAVI, profil postaje aktivan nakon administracije organizatora. Podaci koje Učesnik mora da popuni da bi izvršio aktiviranje (PRIJAVLJIVANJE) profila su: ime, prezime, pol, adresa, grad, telefon i naziv firme u kojoj radi.

Podaci se skupljaju isključivo u cilju sprovođenja nagradnog konkursa Kolegende, a za obradu profila od strane stručnog žirija i neće se dalje deliti.

OBJAVLJIVANJE PROFILA

Nakon postavljanja sadržaja i popunjavanja podataka, a klikom na dugme PRIJAVI, administrator organizatora pregleda materijal i ukoliko je u skladu sa propozicijama konkursa objavljuje prijavu u sekciji “Profili” nakog čega je Profil objavljen. Profili će biti vidljivi i javno dostupni za pregled na internet stranici www.blackneasy.com. Učesnici će dobiti obaveštenje putem e-mail-a da je njihova prijava odobrena/odbijena od strane administratora. Učesnici koji su postavili materijal kako bi učestvovali u Konkursu, a čija je prijava odbijena, dalje ne učestvuju u Nagradnom konkursu.

3. IZBOR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Konkurs se sastoji iz četiri kruga. Žiri bira najkreativniji profil po završetku svakog kruga. Žiri čine zaposleni Organizatora koji će naknadno biti imenovan Odlukom.

Pored četiri pobednika koje bira žiri, biće nagrađen i profil koji koji je imao najveći broj deljenja (share-ova) u toku perioda trajanja Konkursa i koji zadovoljava propozicije Konkursa.

Najveći broj deljenja (share-ova) se određuje putem brojača share-ova na www.blackneasy.com koji je javno vidljiv. Pritiskom na dugme “share”, profil se direktno deli (share-uje) na Facebook društvenoj mreži. Samim tim, profil mogu da dele (share-uju) sva lica koja imaju nalog na Facebook društvenoj mreži. Profile je moguće deliti (share-ovati) u toku perioda trajanja konkursa, od onog trenutka kada postanu objavljeni na sajtu www.blackneasy.com .

Ukoliko više profila ima jednak broj deljenja (share-ova) u ukupnom periodu trajanja Konkursa, stručni žiri će izabrati dobitnika između profila koji imaju jednak broj share-ova na osnovu kriterijuma kreativnosti.

Jedan učesnik može da otvori više profila. Jedan kod iz Kolegende promo seta se može iskoristiti za kreiranje jednog profila. Jedna osoba može biti nagrađena samo jednom u toku perioda trajanja Konkursa. Jedan profil može biti nagrađen samo jednom u toku perioda trajanja Konkursa.

KRUGOVI KONKURSA

Prvi krug konkursa traje od 20.03.2018. u 12:00h do 02.04.2018. u 23:59h.

Drugi krug konkursa traje od 03.04.2018. u 00:00h do 09.04.2018. u 23:59h.

Treći krug konkursa traje od 10.04.2018. u 00:00h do 16.04.2018. u 23:59h.

Četvrti krug konkursa traje od 17.04.2018. u 00:00h do 24.04.2018. u 12:00h.

Vremenski period krugova se odnosi na vreme prijave Profila, a ne na vreme objavljivanja Profila na sajtu.

PROGLAŠENJE POBEDNIKA

10. Aprila do 12h – Proglašava se prvi najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog kruga trajanja Konkursa.

16. Aprila do 12h – Proglašava se drugi najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog i drugog kruga trajanja Konkursa, a koji nije prethodno nagrađivan.

23. Aprila do 12h – Proglašava se treći najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom prvog, drugog i trećeg trajanja Konkursa, a koji nije prethodno nagrađivan.

30. Aprila do 12h – Proglašava se četvrti najkreativniji profil od svih profila prijavljenih tokom sva četiri kruga trajanja Konkursa, a koji nije prethodno nagrađivan.

30. Aprila do 13h – Proglašava se peti profil koji je u periodu trajanja Konkursa ostvario najveći broj deljenja (share-ova) na Facebook-u, a da nije prethodno nagrađivan. Ukoliko je profil sa ukupnim najvećim brojem deljenja (share-ova) prethodno nagrađen u Konkursu, bira se sledeći profil sa najvećim ukupnim brojem deljenja (share-ova).

Jednom prijavljen profil učestvuje u Nagradnom konkursu od trenutka prijave do kraja Konkursa, pod uslovom da je prijava odobrena od strane administratora. Svaki profil koji ne bude dobitni u prethodnim krugovima učestvuje u daljem Konkursu.

Svi pobednički profili će biti objavljeni u delu Dobitnici, tačnije Ime, Prezime i materijal pobedničkih profila.

4. FOND NAGRADA

Svi dobitnici će biti nagrađeni istom nagradom koja je definisana u delu “Nagrade” na internet stranici www.blackneasy.com.

Učesnik koji je otvorio pobednički profil osvaja ličnu nagradu Apple iPhone X 64GB Space Grey. Učesnik takođe osvaja za sebe i za svoje kolege Black’n’Easy zabavnu zonu za kancelariju koja se sastoji od: 1000 x Black’n’Easy kafa 8g, 1 stoni fudbal, 3 lazy bag-a i 10 Black’n’Easy šolja.

Ukupan nagradni fond čine:

5 x Apple iPhone X 64GB Space Grey

5 x Stoni fudbal

15 x Lazy bag

50 x Black’n’Easy šolja

5000 x Black’n’Easy kafa 8g

5. PREUZIMANJE NAGRADA

Učesnici koji su otvorili pobednički profil će biti kontaktirani od strane Organizatora Konkursa putem broja telefona koji ostavljaju prilikom aktiviranja profila. Pobednici će biti kontaktirani najkasnije pet dana od završetka kruga, a pre obljavljivanja pobedničkog profila na internet stranici. Pobednici će biti objavljeni na internet stranici www.blackneasy.com po datumima i satnici datoj u Pravilniku. Učesnik mora da ispunjava sve uslove Konkursa, što proverava stručni žiri prilikom izbora profila i u razgovoru sa potencijalnim pobednikom. Nagrade se dodeljuju lično. O terminu i lokaciji preuzimanja nagrade se stručni žiri dogovara sa dobitnikom. Dobitnik prilikom preuzimanja nagrade potpisuje izjavu da je nagradu u celosti preuzeo, odnosno da je preuzeo ličnu nagradu i Black’n’Easy zabavnu zonu za kolege. Pri preuzimanju nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci kao dokaz o identitetu dobitnika: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta kao i JMBG u svrhu regulisanja poreza.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Nagrade se ne mogu prenositi na druge osobe.

6. PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica starosti preko 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan zaključenja nagradnog konkursa.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni Organizatora i članovi njihovih užih porodica.

7. DISKVALIFIKACIJA

Svi profili čija je sadržina protivna prinudnim propisima, javnom poretku, pravilima morala, kao i profili komercijalnog karaktera i oni koji na bilo koji način zloupotrebljavaju Konkurs biće automatski diskvalifikovani pre objavljivanja. Biće uklonjeni profili koji se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Ukoliko Organizator utvrdi nepravilnosti i zloupotrebu prilikom deljenja (share-ovanja) profila i korišćenje nedozvoljenih alata za dobijanje većeg broja deljenja (share-ova) od strane Učesnika, Organizator zadržava pravo da istog Učesnika diskvalifikuje.

8. AUTORSKA PRAVA

Učesnik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljenu fotografiju/video/tekst. Učesnik mora imati pristanak svake osobe na postavljenoj fotografiji/videu za prijavu na ovaj Konkurs i korišćenje u skladu s ovim Pravilima. Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/videom/tekstom u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio fotografiju/video/tekst. Učestvujući u Konkursu Učesnik kao autor fotografije/videa/teksta bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korišćenja u promotivne svrhe branda Black’n’Easy, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik Konkursa. Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava iskorišćavanja iz ovog člana to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom fotografije/videa/teksta na Konkurs, Učesnik osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja fotografije/videa/teksta u bilo kom obliku i isključivo za internu upotrebu i promociju brenda Black’n’Easy.

9. OPŠTE ODREDBE

Učestvujući na konkursu, Učesnik pristaje i saglasan je da se svi lični podaci koje daje prikupe, sačuvaju, obrađuju i koriste u svrhu nagradnog konkursa Kolegende i da ni na koji način neće biti korišćeni u druge svrhe. Organizator Konkursa je dostavio povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti tokom trajanja Konkursa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Učesnici nagradnog konkursa se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa nagradnim konkursom mogu obratiti putem kontakt centra na sledeći besplatan broj:

0800/200-003,

Učesnici su dužni da prilikom davanja podataka daju istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Dobitnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. Dobitnici su saglasni sa načinom objave dobitničkih profila koji su prethodno definisani u ovom Pravilniku.

10. OPOREZIVANJE

Nagrade u ovom konkursu podležu oporezivanju.

Organizator će za nagrađene, koji prime nagradu, na vrednost nagrade preko neoporezivog iznosa obračunati i uplatiti porez na dohodak građana na dinarsku protivvrednost obračunatu po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan prijema nagrade, u skladu sa članom 85. tačka 11. Zakona o porezu na dohodak građana RS, po stopi od 20%.

Nagrađeni imaju obavezu da organizatoru prilikom potpisivanja izjave o preuzimanju nagrade dostave lične podatke, fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko je biometrijska, zbog obračuna i uplate poreza na dohodak građana prilikom preuzimanja nagrade.

11. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici www.blackneasy.com .

12. ŠTETA I VIŠA SILA

Orgаnizаtori i osobe uključene u sprovođenje konkursa neće biti odgovorni zа bilo kаkvu štetu uključujući izmaklu korist kojа bi moglа proizaći iz učestvovanja u konkursu ili iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja nagrade. Ako nastupe okolnosti, na koje orgаnizаtori ne mogu dа utiču (viša sila), orgаnizаtori mogu da otkažu konkurs. U tom slučaju moraju da obaveste učesnike putem internet stranice www.blackneasy.com, a аko je potrebno i nа druge razumne nаčine. U takvom slučaju više sile organizatori neće biti odgovorni zа nastalu štetu.

Odlukа orgаnizаtorа o svim pitаnjimа kojа se odnose nа konkurs, odnosno na primenu ovih prаvilа, biće konаčnа i važi zа sve učesnike.

13. OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Ovi opšti uslovi i prаvilа konkursa objavljeni su na internet stranici www.blackneasy.com

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi i pravila konkursa stupaju na snagu danom objavljivanja.

Dаtum objаvljivаnjа: 19.03.2018.