Suzana Djordjevic

Balerina 😁
Kreacija kad u firmi nema grejanja :D
Svira kartonsku harmoniku :D